Välkommen till SeFF

Sveriges FisketurismFöretagare

Branschorganisationen för företag inom fisketurismen

SeFF verkar för en positiv utveckling av svensk fisketurism. Våra medlemmar uppvisar en ekologisk helhetssyn samt erbjuder en god etik och sunda konkurrensförhållanden. SeFF är en branschorganisation som främjar medlemmarnas intresse genom att utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv och andra organisationer samt media.

SeFF är rådgivande organ för medlemmar och samhälle. Vi tjänar som förhandlingspart och remissinstans i övergripande branschfrågor och arbetar också internationellt inom och utanför EU.

SeFFs medlemmar är främst entreprenörer och organisationer inom fisketurism och vi erbjuder associerat medlemskap för organisationer och föreningar som arbetar med andra former av naturturism.

Läs mer om SeFF

Tillsammans är vi starka!

Ansök om medlemsskap i SeFF

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare