Fisketurismkonferens i närvaro av HM Konungen -vi går nu från ord till handling

Mer samverkan var temat för den fisketurismkonferens som arrangerades av SeFF, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket. Konferensen hölls på Näringslivets hus i Stockholm med deltagande av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, såsom offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, vattenägare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer. Syftet är att nå en samsyn runt utmaningarna och skapa initiativ till förbättrad samverkan och utveckling. Konferensen syftade till att sprida kunskap och fördjupa diskussionen om de största utmaningarna för utvecklingen av svensk fisketurism, baserat på resultaten i Jordbruksverkets rapport Sportfiske och fisketurism för landsbygdens utveckling, samt från andra aktuella projekt och pågående processer med inverkan på fisketurismens utvecklingsmöjligheter.

”Det känns som vi flyttat fram positionerna, blivit en mer professionell bransch värd att ta mer på allvar. Vi talar samma språk på fler nivåer idag. Det är nu vi går från ord till handling.” Säger Per Jobs, ordförande i SeFF.

För den som vill kommer konferensen så småningom att finnas tillgänglig i rapportform och videofilmad.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare