Om SeFF

Sveriges Fisketurismföretagare

SeFF bildades 1999, genom att några företag upplevde att Sveriges fisketurismföretagare behövde en gemensam röst som kunde tala för dem med politiker och myndigheter. Företagande inom fisketurism sågs vid denna tid inte som en näring. Detta blev SeFF:s huvuduppdrag till att börja med.

Idag ses fisketurismföretagande av politiker och myndigheter som en viktig näring med stor potential för tillväxt, även om fisketurism fortfarande inte betraktas som ”fiskerinäring” i svensk fiskelag och inom EU-lagstiftningen. Att ändra på detta och därmed säkerställa en bättre balans mellan yrkesfiske och fisketurism, där myndigheter lägger större vikt vid det samhällsekonomiska värdet av naturresursen, är fortsatt en viktig fråga för SeFF. Det handlar om ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen genom ett varsamt utnyttjande av fiskbestånden.

Fisketurismföretagaren ska ge möjlighet för sportfiskaren att få ut mer av sitt fiskande med hjälp av bra fiske, välutbildade guider och annan kringservice. Detta kräver en förbättrad förvaltning med aktiv fiskevård och en ekologisk helhetssyn där bestånd aldrig beskattas utöver tillväxten.

SeFF anser att fisketurism ska bedrivas med spö, lina och krok, och med burar för skaldjur – selektiva redskap som tillåter att fångst som av olika skäl inte ska behållas kan sättas tillbaka oskadd. Vi säljer inte fisk, dock anser SeFF att försäljning av skaldjur till kunder som deltagit i fisket, och arrangemang där fångsten av fisk eller skaldjur förtärs som en del av upplevelsen, ska vara tillåtet.

Konferenser
Sedan 1996 har det anordnats ett flertal olika nationella och regionala konferenser som berört villkoren kring att vara företagare inom fisketurism. Konferenserna har också tagit upp framtida utvecklings- och förvaltningsfrågor. Under konferenserna har de medverkande varit en blandning av branschfolk, politiker, sakkunniga, forskare och entreprenörer. Konferenserna har dessutom varit ett uppskattat fortbilningsinslag för SeFF:s medlemmar.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten
SeFF bevakar och vi blir inbjudna till möten och medverkan i referensgrupper. Här finns möjlighet att påverka myndighetens arbete inom fisketuristiska frågor samt det som påverkar förvaltningen av ett hållbart fiske.

Medlemmar
SeFFs medlemmar är främst entreprenörer och organisationer inom fisketurism och vi erbjuder associerat medlemskap för organisationer och föreningar som arbetar med alla former av naturturism.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare