Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet

Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet och deras projekt kopplat tillkartläggningen av försäljningen- och förlusterna av fiskeredskap är i de Nordiska länderna.  Detta är ett uppdrag av Havs- & vattenmyndigheten samt de Nordiska ministerrådet.
Rapport kommer under året.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare