Nyhetsarkiv

Här hittar du alla nyheter från SeFF

2022-02-17
Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet

Seff hjälper IVL Svenska miljöinstitutet och deras projekt kopplat tillkartläggningen av försäljningen- och förlusterna av fiskeredskap är i de Nordiska länderna.  Detta är ett uppdrag av Havs- & vattenmyndigheten samt de Nordiska ministerrådet. Rapport kommer under året.

Läs mer
2022-01-14
17-19 MARS 2023 GÅR SPORTFISKEMÄSSAN PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN. 

Ni kan redan nu boka in er på Sportfiskemässan 2023 som går av stapeln 17-19 Mars. Tyvärr så blev Sportfiskemässan inställd även 2022 på grund av pandemin och restriktionerna men nu ser vi framåt och längtar till 17-19 Mars 2023. Läs mer om Sportfiskemässan här: https://www.sportfiskemassan.se/

Läs mer
2021-05-31
Ny strategi för framtidens fiske och vattenbruk

Den 31 maj 2021 överlämnade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 till regeringen. Strategin har utformats i samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer, myndigheter och lärosäten. Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust finns goda förutsättningar för både fiske och vattenbruk […]

Läs mer
2018-03-23
SeFFs senaste konferens i filmat format

Här nedan finner du länk till filmad version av den konferens SeFF ordnade i början på året. Uppdelat i segment för överskådlighet. Välkommen att ta del!

Läs mer
2018-02-12
Fisketurismkonferens i närvaro av HM Konungen -vi går nu från ord till handling

Mer samverkan var temat för den fisketurismkonferens som arrangerades av SeFF, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket. Konferensen hölls på Näringslivets hus i Stockholm med deltagande av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Konferensen förde samman nyckelaktörer som på olika sätt påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige, såsom offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, vattenägare, produkt- […]

Läs mer
2016-05-14
Delseger för SeFF kring vansinnigt förslag kring fjällfiske

I december föreslog regeringen att reglerna för småviltsjakten i fjällen ska ändras. I samma förordning regleras även sportfisket. Förslaget innebär att svenska jägare och sportfiskare ska få förtur på utländska besökares bekostnad. I praktiken skulle utländska gäster kunna bli utestängda från vatten ovan odlingsgränsen. SeFF har jobbat för att stoppa förslaget som skulle slå mycket […]

Läs mer
2015-03-06
Framtidsplan för fisketurism

Fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen. Enligt färska undersökningar fiskar drygt 1,5miljoner svenskar på sin fritid. Det är också en viktig reseanledning när utländska resenärerbesöker Sverige. För två år sedan presenterade Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket engemensam strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism till år 2020. Strategin togs framtillsammans med fritids- och sportfiskets viktigaste aktörer, och […]

Läs mer
2015-02-09
Handlingsplan för fisketurism presenteras

För att nå målet om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Sveriges Fisketurismföretagare och Ekoturismföreningen i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. Ett par veckor senare, fredagen den 20 mars på Sportfiskemässan i Jönköping, diskuteras handlingsplanens förslag och ståndpunkter. Inbjudna är […]

Läs mer
2014-12-28
SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism.

SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism. Under Landsbygdsnätverkets vingar bildas nu en nationell arbetsgrupp för naturturism. Förslaget kommer ursprungligen från Ekoturismföreningen och LRF, och har förutom från SeFF fått stöd från bland annat Visita och STF. Syftet är att via dialog och samverkan arbeta fram en långsiktig handlingsplan som stimulerar branschens tillväxt och utveckling. Under […]

Läs mer
2014-10-27
Initiativ för svensk fisketurism tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen

SeFF nöter vi på för att förbättra villkoren för oss som är företagare inom fisketurism. På gång just nu:Vi har tidigare berättat om HaV´s strategidokument Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020, i detta dokument anges ett antal mål för fisketurism som skall vara nådda till 2020. SeFF har tidigare varit med och påverkat detta dokument i en […]

Läs mer
2014-06-17
Utspel om moms på fiskeguidning

Tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen skrev SeFF en debattartikel som tar upp orättvisorna som våra olika momssatser ställer till med i Sverige och hur de många gånger slår extra snett i vår bransch. Förutom Besöksliv och Ekoturismföreningens egen nyhet Högre moms på guidat napp, har inlägget publicerats i Norrländska Socialdemokraten, Östersunds-Posten, Sundsvalls Tidning och Dala-Demokraten. Hittills.

Läs mer
2014-06-17
Rådgivande gruppen samt Jordbruksverkets strategi för fritidsfiske och fisketurism

SeFF medverkar i den så kallade ”Rådgivande gruppen”, en kommité som tillsammans med Jordbruksverket skapat en vision för svenskt sport – och fritidsfiske. Detta arbete går nu in i en ny fas där strategin skall fyllas med konkret innehåll, här arbetar SeFF för att lista vad som praktiskt skall göras för att nå de mål som strategin utstakat.

Läs mer
2014-04-02
Yttrande avs HaV förslag om fredning

SeFF har gjort gemensam sak med vår associerade medlem, Sveriges Organiserade Fiskeguider, som främst är verksamma i Stockholms Skärgård, och avgivit yttrande avs HaV förslag om fredning av Torpe-Infjärd, Björnöfjärden och Säbyviken i Stockholms Skärgård. Vi stödjer HaVs förslag!

Läs mer
©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare