Bli medlem i SeFF

Vi behöver bli fler!

Varför ska jag bli medlem i SeFF?

Man kan bli medlem i SeFF om man sluter upp bakom organisationens syfte och stadgar samt bedriver företagande inom fisketurism. Dessutom kan andra företag och organisationer med inriktning mot fiske- och annan naturturism bli associerad medlem. Kontakta; guidejesper@gmail.com eller tel 0730473178

Därför ska du bli medlem i SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare! 
SeFF är en branschförening som verkar för en positiv utveckling av svensk fisketurism. Vi främjar medlemmarnas intressen genom att utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv och andra organisationer samt media. Våra medlemmar är entreprenörer och organisationer inom fisketurism och andra som arbetar med naturturism.

Hur driver vi dina frågor? 
Eftersom vi är rikstäckande och representerar alla former av fisketurism är det inte alltid så att vi driver just de frågor som är aktuella för dig just nu. Mycket handlar om att agera och reagera på vad som är på gång från myndigheterna och aktuella fiskevårdsfrågor. De senaste åren har vi varit djupt engagerade i arbetet med remissvar och andra sätt att påverka utredningen och utformningen av nya fiskelagen, laxen i Östersjön (värd mycket mer om den tas på spö), EUs nya fiskeripolitik, Sjöfartsvekets kommande båtregler, utredningen av Fiskevårdsområdeslagen, utredningen kring allemansrätt mm.

Vi har ett antal områden som mer eller mindre alltid är aktuella och som vi tar upp så fort tillfälle ges i kontakter med myndigheter och media; att vi ska betraktas som näringsidkare i fiskelagen, vattendomar/vandringshinder (det måste gå fortare att få till stånd förbättringar), rådighet/upplåtelser av inlandsvatten (staten borde kunna upplåta mer vatten för enskilda entreprenörer), hinder för företagande (momsfrågor, reglerna kring beredning av mat, resegaranti), offentligt företagsstöd, utbildning inom fisketurism, certifiering av guider osv. Vi försöker också ha en beredskap för potentiellt känsliga frågor som t ex ”catch & release” eller som vi föredrar att uttrycka det – selektivt fiske och östersjölaxen, genom att utarbeta policys och förankra dem med våra medlemmar.

SeFF arbetar mycket mot Jordbruksverket samt Havs och vattenmyndigheten och våra politiker tillsammans med framförallt Sportfiskarna och Fiskevattenägarna. Vår årliga konferens kring fisketurismen är det största evenemanget inom branschen.

Tillgång till SeFFS nätverk
Inom SeFFS styrelse finns stor erfarenhet och kunskap om näringen. Vi representerar många olika typer av fisketurism och är spridda över landet. Du är alltid välkommen med dina frågor, kan vi inte svara själva är sannolikheten stor av vi kan lotsa dig rätt!

Ansök om medlemsskap

Skicka ett e-postmeddelande till: 

Företagets namn:
Adress:
Postnr:
Telefon:
Kontaktperson:
E-post:
Hemsida:
Etableringsår:
Antal anställda:
Orgnr:
Kort beskrivning av verksamheten:
Årsomsättning: (ange siffran från fältet medlemsavgift nedan 1-10)

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100kr per år samt en serviceavgift beroende på årsomsättning i tkr knutet till fisketurism. 

  1. <250tkr : 500kr
  2. 250-500tkr : 750kr
  3. 500-750tkr : 1250kr
  4. 750-1000tkr : 1750kr
  5. 1000-1250tkr : 2750kr
  6. 1250-1500tkr : 2750kr
  7. 1500-1750tkr : 3250kr
  8. 1750-2000tkr : 3750kr
  9. >2000tkr : 4000kr
  10. Associerad medlem (förening) : 2000kr

Ange siffran för årsomsättning i din medlemsansökan. 

Medlemmar i SeFF

Företag: Anglerman Fishing Adventures
Hemsida: www.anglerman.se

Företag: Daisy Göteborg Fishing AB
Hemsida: www.daisy.se

Företag: Fiskeguide i Falkenberg AB
Hemsida: www.fiskeguideifalkenberg.se

Företag: FlyTroutÖland / Kusinkreativ AB
Hemsida: 

Företag: Forshaga kommun
Hemsida: www.forshaga.se

Företag: ForshagaAkademin 
Hemsida: www.forshagaakademin.se

Företag: Heli i Arjeplog AB
Hemsida: www.heli.se

Företag: Hökensås Sportfiske AB
Hemsida: www.hokensas.se

Företag: ICEHOTEL AB
Hemsida: www.icehotel.com

Företag: Jockfall Turism & Konferens AB
Hemsida: www.jockfall.com

Företag: Klarafors AB
Hemsida: www.klarafors.se

Företag: Nedre Dalälvens utvecklings AB
Hemsida: www.nedredalalven.se

Företag: Norrbyströmmen AB
Hemsida: www.norrbystrommen.se

Företag: Nättan Skog och Fritid
Hemsida: www.nettanskog.com

Företag: Piteå älv Ek. förening
Hemsida: www.pitealv.se

Företag: Smögens Fisketurer
Hemsida: www.smogensfisketurer.se

Företag: Storsjö Fiskecamp
Hemsida: www.storsjo.com

Företag: Sveaskog Förvaltnings AB
Hemsida: www.sveaskog.se

Företag: Tranås Energi
Hemsida: www.tranasenergi.se

Företag: Älvdalens Utbildningscentrum AB
Hemsida: www.alvdalen.com

Företag: JL Guiding and Consulting AB
Hemsida: www.jlguiding.com

Företag: Fishingguide In Sweden
Webbsida: www.fishingguideinsweden.com 

Vi behöver bli fler!

Vi vill få fler medlemmar för att kunna lägga ännu mera tyngd bakom våra krav. Ansök idag om medlemsskap i SeFF. 
Tillsammans är vi starka!

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare