Delseger för SeFF kring vansinnigt förslag kring fjällfiske

I december föreslog regeringen att reglerna för småviltsjakten i fjällen ska ändras. I samma förordning regleras även sportfisket. Förslaget innebär att svenska jägare och sportfiskare ska få förtur på utländska besökares bekostnad. I praktiken skulle utländska gäster kunna bli utestängda från vatten ovan odlingsgränsen. SeFF har jobbat för att stoppa förslaget som skulle slå mycket hårt mot svensk besöksnäring och särskilt mot fisketurismföretagare som ju är mycket beroende av denna kundgrupp. Efter massivt motstånd från SeFF och andra organisationer har beslutet lagts på is. Förslaget saknar helt ett näringsperspektiv och tillräckliga konsekvensanalyser saknas. Faran är inte över men vi har vunnit tid. Du läser vårt remiss-svar under dokument.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare