Referat/pressmeddelande från konferensen 2010

Här kan du läsa dokumentet. För att öppna dokumentet klickar du på ikonen. 

För att läsa alla våra remisser/dokument och policies krävs Adobe Reader som finns att hämta kostnadsfritt här. 

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare