Handlingsplan för fisketurism presenteras

För att nå målet om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Sveriges Fisketurismföretagare och Ekoturismföreningen i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. Ett par veckor senare, fredagen den 20 mars på Sportfiskemässan i Jönköping, diskuteras handlingsplanens förslag och ståndpunkter. Inbjudna är företrädare från regeringen, Alliansen, sportfiskare, fiskevattenägare och älvräddare. Läs mer här!

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare