SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism.

SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism. Under Landsbygdsnätverkets vingar bildas nu en nationell arbetsgrupp för naturturism. Förslaget kommer ursprungligen från Ekoturismföreningen och LRF, och har förutom från SeFF fått stöd från bland annat Visita och STF. Syftet är att via dialog och samverkan arbeta fram en långsiktig handlingsplan som stimulerar branschens tillväxt och utveckling. Under 2015 kommer gruppens arbete i första hand att inriktas på företagandet inom branschen. På dagordningen står punkter om växtkraft och lönsamhet, samspel mellan privata företag och offentliga myndigheter och stödsystem, och behovet av varaktiga branschorganisationer, nätverk och märkningssystem för kvalitet och hållbarhet.

- Bland Landsbygdsnätverkets prioriteringar för 2015 kom arbetsgruppen om naturturism nästan högst upp på listan. Styrgruppen ställde sig mycket positiva till initiativet, och vi är nu många som med tillförsikt väntar på vad arbetsgruppen kan uträtta under de kommande åren, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket. Läs mer på Ekoturismföreningens webb.

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare