Initiativ för svensk fisketurism tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen

SeFF nöter vi på för att förbättra villkoren för oss som är företagare inom fisketurism. På gång just nu:
Vi har tidigare berättat om HaV´s strategidokument Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020, i detta dokument anges ett antal mål för fisketurism som skall vara nådda till 2020. SeFF har tidigare varit med och påverkat detta dokument i en rådgivande grupp. Men målen kommer inte att nås om vi inte har en vägkarta eller handlingsplan för hur vi når dit. SeFF har tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen nyligen blivit beviljade medel från HaV och Jordbruksverket för att utveckla en sådan plan. Arbetet påbörjas i nästa vecka. Medverkande i arbetsgruppen finns även Sweden Fishing. Vi kommer att presentera vårt arbete under våren, men innan dess kommer vi att behöva input från er medlemmar. Vi ber att få återkomma om detta.

Vi kommer i anslutning till utvecklingen av handlingsplanen under hösten publicera ett antal artiklar/debattinlägg för att få mer ljus på våra frågor. Här kan du läsa mer om initiativet. 

Mvh/ Per Jobs, ordförande

©Copyright Sveriges FisketurismFöretagare