Östersjölax

Landsbygdsdepartementets laxdag

Landsbygdsdepartementet bjöd in till nationella samtal om Östersjölaxen och ordf Manni medverkade. Noterbart: 1 Naturvården och turismen var väl representerad och fick mycket utrymme. 2 Svenska politiker ihop med Finska verkat för lägre kvoter vid senaste beslutet i Ministerrådet, vilket…

Brev till HaV om förvaltning av laxen

SeFF har publicerat ett öppet brev till HaV, det är dags att sätta ner foten! Utvärdera årets uppgång och lek och se över hela regelverket, inklusive trollingreglerna. Fundera också på den långsiktiga förvaltningen, skrota MSY som bas för hur östersjölaxen…