HaV

Yttrande avs HaV förslag om fredning

SeFF har gjort gemensam sak med vår associerade medlem, Sveriges Organiserade Fiskeguider, som främst är verksamma i Stockholms Skärgård, och avgivit yttrande avs HaV förslag om fredning av Torpe-Infjärd, Björnöfjärden och Säbyviken i Stockholms Skärgård. Vi stödjer HaVs förslag!

Brev till HaV om förvaltning av laxen

SeFF har publicerat ett öppet brev till HaV, det är dags att sätta ner foten! Utvärdera årets uppgång och lek och se över hela regelverket, inklusive trollingreglerna. Fundera också på den långsiktiga förvaltningen, skrota MSY som bas för hur östersjölaxen…