Nya regler för fisket i de stora sjöarna

Fiskeriverket ändrar bestämmelserna för yreksfisket i de stora sjöarna. Den viktigaste förändringen, som kan vara värd att bevaka, är att alla nät ska vittjas minst en gång vart femte dygn. Ändringen är gjord för att fisketillsynen ska kunna ingripa om…

Kommande förbud mot att sälja fisk

Reglering av fritidsfisket genom EU:s nya kontrollförordningen kommer att gälla först när tillämpningsföreskrifter har antagits. Genom den nya kontrollförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet regleras fritidsfisket genom ett saluföringsförbud för alla arter som fångas i havet och genom att…

Göteborg får havsmydighet

Nya myndigheten för havs- och vattenmiljö till Göteborg. Nu är det klart att den nya havs- och vattenmiljömyndigheten kommer att ligga i Göteborg. Miljöminister Andreas Carlgren (c) tillkännagav lokaliseringsorten till Göteborg för den nya myndigheten vid en presskonferens idag, fredag…

Fisketurismen påverkas av utredningar?

Två utredningar som påverkar den framtida svenska fiskeförvaltningen skall vara klara under 2010. Den första utredningen som startade i september i fjol ska var klar redan 1 februari 2010 och den ska ta fram en nymyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor….

Utsättningslaxen lever för tätt

Den dåliga kvalitén på den odlade utsättnings laxen som planteras ut i bl.a. Östersjön och Vänern beror på att den odlas för tätt enligt en doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet. Den lax som har sätts ut av framförallt kraftbolagen har haft…

Medlemsinfo – det gågna året

SeFF har under 2009 jämfört varit mer aktivt på många plan.  Intresset för fisketurism har ökat bland politiker och myndigheter och SeFFs styrelsemedlemmar har varit mer engagerade. Sammantaget har detta ökat SeFFs synlighet. Bo Hansson, ordförande Medlemsinfo 2009

Styrelsemöte 11 januari

Mötet avhölls per telefon och det rapporterades och beslöts bl. a. att: Samarbeta med Spofa och Ekoturismföreningen vid kontakter med myndigheter och politiker Fortsätta kontakten med fritidsfiskets repreantant i Bryssel, EAA, för EU-frågor Dennis och Arne har kontakten med Transportstyrelsen…

Seff Policy för Selektivt fiske

Efter att ha inhämtat synpunkter från medlemmarna har SeFF antagit en policy för Selektivt fiske.  SeFF anser att termen ”catch and release” kan missuppfattas, rekommenderar att termen Selektiv fiske används och förordar att Selektivt fiske används som en del i…

Styrelsemöte 3 november

Mötet avhölls på Norrbyströmmen och det beslöts bl a att:  Bevaka/påverka kommande regler från Transportstyrelsen för båtar Föreslå stämman att associerade medlemmer, dvs andra föreningar inom naturturism, får rösträtt och möjlighet till styrelseplats Fortsätta arbetet med Fisketurismkonferensen 12 mars i Älvsjö, i…

Yttrande FVO-lagen

SeFF:s synpunkter på delbetänkandet av Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03): Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53) Yttrande FVO lagen 2009