Fiskeriverket har upphört

E-postutskicken från Fiskeriverket upphör. Vill du ha info från den nya Den nya Havs- och vattenmyndugheten, HaV, har tagit över en heldel av fiskefrågorna. Jordbruksverket tog över ansvaret för främjandet av fiskerinäringen, fitidsfisket och vattenbruket.  Från och med 1 juli publiceras…

Ny förvaltningsplan för laxen

Förvaltningsplanen från 1997 upphörde 2010 och ska nu ersättas av en ny. EU:s fiskerikommisionär säger att ”när de nödvändiga förvaltningsåtgärderna är på plats kommer östersjölaxfisket att fortsätt att ge arbetstillfällen och inkomster i regionen i flera år framåt”. Grunden för…

Nya Fiskevårdslagen

Seff:s remissvar på den föreslagna Fiskevårdslagen SeFF anser att det är viktigt att den nya fiskevårdslagen behandlar olika kategorier näringsidkare lika. Fisketurismföretagarna se i det nya förslaget som om de bedriver hobbyverksamhet, Detta kan SeFF inte acceptera. Sveriges FisketurismFöretagare 2011-02-28 (SeFF)…

Sammanfattning aktiviteter 2010

2010 har varit hektiskt för föreningen med många frågor kring nya fiskelagen och även andra kommande regelverk som på olika sätt påverkar oss fisketurismföretagare. På det stora hela tycker jag att det går åt rätt håll när det gäller synen…

Styrelsemöten

14/11 och 1/9 avhölls de två senaste styrelsemötena och det beslöts och avhandlades bland annat: SeFF ska söka medlemskap i RTS (Rese och Turistnäringen i Sverige). Uppföljning av nya föreskrifter för båtar. Arbetet på myndigheten står stilla… Vi genomför konferens…

Fisketurismkonferens 4 februari 2011

HAR SVENSK FISKETURISM EN FRAMTID? SeFF:s fiskevårds-och fisketurismkonferens, 2011. Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Tid: Fredagen 4 februari 2011. Konferensprogram:  09.30 – 10.30 Inledningstalare någon från Näringsdepartementet. (Ej klart) Myndigheten för havs- och vattenmiljÖ. Björn Risinger. Fiskeriverkets Vision…

Remissvar angående världsarvet Laponia

SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare, anser att det som skrivs om avsikten med utredningen är lovvärt och ställer sig bakom intentionerna i Laponiaprocessen. men SeFF har en del synpunkter för att göra Laponia området mer tillgängligt och öka kunskapen om det. SeFF,…

Ordniarie Årsstämma genomförd

Årsstämman genomfördes i anslutning till Fisketurismkonferensen lördag 13/10.  Samtliga ledamöter omvaldes med en liten rockad, Manni Svensson ersätter Björn Särnmark som vice ordförande. Vidare beslöts om stadgeändring som möjliggör att annan organisation med tydlig anknytning till vårt område kan antas…

Referat/pressmeddelande från konferensen

Den 12 mars genomfördes konferensen ”Hållbar fisketurism i alla led”, i samband med Äventyrs- och Flugfiskemässan i Älvsjö. Ett 60-tal utövare, politiker, fiskeritjänstemän och arrangörer diskuterade fiskevård i inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik.  Konferensen arrangerades av SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare, tillsammans…

Fisketurismkonferensen 2010

Den 12 mars, vid Stockholmsmässan i Älvsjö genomförs årets fisketurismkonferens. Utövare, politiker och arrangörer diskuterar fiskevård i inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik.  SeFF arrangerar konferensen tillsammans med Ekoturismföreningen i samband med Vildmarks- och flugfiskemässan. Målet är att inspirera entreprenörer, förbättra…