Medlem

Man kan bli medlem i SeFF om man sluter upp bakom organisationens syfte och stadgar samt bedriver företagande inom fisketurism. Dessutom kan andra företag och organisationer med inriktning mot fiske- och annan naturturism bli associerad medlem. Kontakta; per@fishyourdream.com eller tel 0733761897

Därför ska du bli medlem i SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare! 
SeFF är en branschförening som verkar för en positiv utveckling av svensk fisketurism. Vi främjar medlemmarnas intressen genom att utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv och andra organisationer samt media. Våra medlemmar är entreprenörer och organisationer inom fisketurism och andra som arbetar med naturturism.

Hur driver vi dina frågor? 
Eftersom vi är rikstäckande och representerar alla former av fisketurism är det inte alltid så att vi driver just de frågor som är aktuella för dig just nu. Mycket handlar om att agera och reagera på vad som är på gång från myndigheterna och aktuella fiskevårdsfrågor. De senaste åren har vi varit djupt engagerade i arbetet med remissvar och andra sätt att påverka utredningen och utformningen av nya fiskelagen, laxen i Östersjön (värd mycket mer om den tas på spö), EUs nya fiskeripolitik, Sjöfartsvekets kommande båtregler, utredningen av Fiskevårdsområdeslagen, utredningen kring allemansrätt mm.

Vi har ett antal områden som mer eller mindre alltid är aktuella och som vi tar upp så fort tillfälle ges i kontakter med myndigheter och media; att vi ska betraktas som näringsidkare i fiskelagen, vattendomar/vandringshinder (det måste gå fortare att få till stånd förbättringar), rådighet/upplåtelser av inlandsvatten (staten borde kunna upplåta mer vatten för enskilda entreprenörer), hinder för företagande (momsfrågor, reglerna kring beredning av mat, resegaranti), offentligt företagsstöd, utbildning inom fisketurism, certifiering av guider osv. Vi försöker också ha en beredskap för potentiellt känsliga frågor som t ex ”catch & release” eller som vi föredrar att uttrycka det – selektivt fiske och östersjölaxen, genom att utarbeta policys och förankra dem med våra medlemmar.

SeFF arbetar mycket mot Jordbruksverket samt Havs och vattenmyndigheten och våra politiker tillsammans med framförallt Sportfiskarna och Fiskevattenägarna. Vår årliga konferens kring fisketurismen är det största evenemanget inom branschen.

Tillgång till SeFFS nätverk
Inom SeFFS styrelse finns stor erfarenhet och kunskap om näringen. Vi representerar många olika typer av fisketurism och är spridda över landet. Du är alltid välkommen med dina frågor, kan vi inte svara själva är sannolikheten stor av vi kan lotsa dig rätt!

Per Jobs, ordförande
E-post: info@fishyourdream.com
Telefon: 0733-761897

Driver Naturens Bästa-certifierade FishYourDream AB på Gotland, Tjuonajokk och Ammarnäs. Per jobbar även med föreläsningar och rådgivning till främst företag inom turismbranschen, men även till myndigheter och organisationer.


Manni Svensson, vice ordförande
E-post: manni@norrbystrommen.se
Telefon: 0708 705 506

Driver P&T i Norrbyströmmen i Östergötland och fiskeresebyrån Fishingnorth. Tidigare entreprenör inom IT med stor erfarenhet av finansiering, PR och information.


Lollo Englund, sekreterare
E-post: lollo.englund@forshagaakademin.se
Telefon: 070-6579360

Var med och startade Sportfiskeakademin 1997 och är fortfarande delaktig i det som idag är ForshagaAkademin. Jobbar som lärare inom båtunderhåll, sportfiske, ansvarar för fastigheterna m.m.


Lars Emilsson, kassör
Har jobbat med olika frågor  inom sportfisketurismen de senaste 20 åren, både nationellt och internationellt.  Ordförande i Forshagaforsen och ledamot i Sweden Fishings styrelse. Förvaltnings och äganderättsfrågor har jag ofta varit inblandad i.  Havsfiske har det blivit mycket under åren varvat med gös sommartid.E-post: lars.emilsson@forshaga.se
Telefon: 070-568 11 85


Dennis Rydmark
E-post: denryd@yahoo.se
Telefon: 0708-652333.

Deltidsguide i Stockholms skärgård och styrelseledamot i SOF, Sveriges Organiserade Fiskeguider som är associerad medlem i SeFF. Lång karriär inom reklam och marknadsföring.


Jesper Larsson
E-post: guidejesper@gmail.com
Telefon: 0730-473178

Fiskeguide i Lappland sedan 2001 och driver guide och konsult företaget J.L Guiding och Guidepoolen. Har varit instruktör och lärare på Sportfiskeakademin och på Tornedalens Folkhögskola. Projektledare för Leader Polaris Fisketurism och sitter i styrelsen för Swedish Lapland Fishing.


Tommy Nerstrand
E-post: info@dalslandfishing.com
Telefon: 0708-807222

Tommy Nerstrand, driver guidning i företaget Dalsland Fishing på heltid sedan 2006 med Laxtrolling på Vänern som specialite. Har innan 2006 jobbat i flertalet sportfiskeprojekt i Dalsland och Västsverige samt även tidigare varit styrelseledamot i SEFF. Är också hälftenägare i L&N Marin AB som importerar McLay Boats, kvalitetsbåtar i aluminium från Nya Zealand.


Kalle Hedin
E-post: kalle@nedredalalven.se
Telefon: 0291-211 80

Kalle Hedin var med och startade Seff och var med i dess styrelse under de första åren. Är VD i Nedre Dalälvssamarbetet, ordförande i Leader Nedre Dalälven, ordförande i Sweden Fishing ekonomisk förening. Fyller strax 65 och bor i Södra Dalarna. Fiskar mest i Nedre Dalälven och årligen någon vecka i norr, helst torrfluga på harr. Hemmavid även jiggfiske eller pimpling på storabborre.


Henrik Wallberg
E-post: henrik@scandiflyguides.se
Telefon: 0705-329008

Driver guide-, kurs- och reseföretaget Scandinavian Fly Fishing Guides. Hotellchef vid Lövåsgårdens Fjällhotell i Grövelsjöfjällen, tidigare marknadsansvarig vid Vålådalens Fjällstation i Jämtlandsfjällen.


Kostnad för medlemskap
Att vara medlem kostar 100 kr per år och företag. Utöver detta tillkommer en serviceavgift som baseras på företagets omsättning inom fiskeverksamheten. Som exempel kan nämnas att om ett företags omsättning är mindre än 250 000 kr/ år är serviceavgiften 500 kr/år, om omsättningen är 1 250 000 – 1 500 000 är serviceavgiften 2750 kr/år. Associerade medlemmar betalar en fast serviceavgift om 2000 kr/år.

Vi behöver bli fler!
På det stora hela tycker jag att vi lyckats bra, även om det inte alltid blivit som vi velat och mycket går långsamt att förändra. Vi vill få fler medlemmar för att kunna lägga ännu mera tyngd bakom våra krav.

Välkommen som medlem!
Per Jobs
0733761897

ANMÄLAN SeFF

Kontakta mig så mailar jag word-dokument, eller så klipper du ut och mailar!

Till susanne.falkmar@forshagaakademin.se kopia till info@fishyourdream.com

Företagets namn:
Adress:
Postnr:
Telefon:
Kontaktperson:
E-post:
Hemsida:
Etableringsår:
Antal anställda:
Orgnr:
Kort beskrivning av verksamheten:

Medlemsavgift är 100 kr per år samt serviceavgift beroende på årsomsättning i tkr knutet till fisketurism (sätt X): …mindre än 250 (500kr) …250-500 (750kr) …500-750 (1250kr)
…750-1000 (1750kr) …1000-1250 (2250kr) …1250-1500 (2750kr) …1500-1750 (3250kr) …
1750-2000 (3750kr) …mer än 2000 (4000)kr …Associerad medlem (förening) 2000kr