Okategoriserade

SeFFs senaste konferens i filmat format

SeFFs senaste konferens i filmat format

Här nedan finner du länk till filmad version av den konferens SeFF ordnade i början på året. Uppdelat i segment för överskådlighet. Välkommen att ta del! https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgMLijhvImIbNip0S2KyryY2F0TSnrGT  

Framtidsplan för fisketurism

Fiske är ett av våra vanligaste fritidsintressen. Enligt färska undersökningar fiskar drygt 1,5 miljoner svenskar på sin fritid. Det är också en viktig reseanledning när utländska resenärer besöker Sverige. För två år sedan presenterade Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket en gemensam strategi…

Handlingsplan för fisketurism presenteras

För att nå målet om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Sveriges Fisketurismföretagare och Ekoturismföreningen i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. Ett par veckor senare,…

SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism.

SeFF engagerar sig i Nationell Grupp för Naturturism. Under Landsbygdsnätverkets vingar bildas nu en nationell arbetsgrupp för naturturism. Förslaget kommer ursprungligen från Ekoturismföreningen och LRF, och har förutom från SeFF fått stöd från bland annat Visita och STF. Syftet är att…

Utspel om moms på fiskeguidning

Tillsammans med Svenska Ekoturismföreningen skrev SeFF en debattartikel som tar upp orättvisorna som våra olika momssatser ställer till med i Sverige och hur de många gånger slår extra snett i vår bransch. Förutom Besöksliv och Ekoturismföreningens egen nyhet Högre moms på guidat napp, har inlägget publicerats…