Nyheter

Seff Policy för Selektivt fiske

Efter att ha inhämtat synpunkter från medlemmarna har SeFF antagit en policy för Selektivt fiske.  SeFF anser att termen ”catch and release” kan missuppfattas, rekommenderar att termen Selektiv fiske används och förordar att Selektivt fiske används som en del i…

Styrelsemöte 3 november

Mötet avhölls på Norrbyströmmen och det beslöts bl a att:  Bevaka/påverka kommande regler från Transportstyrelsen för båtar Föreslå stämman att associerade medlemmer, dvs andra föreningar inom naturturism, får rösträtt och möjlighet till styrelseplats Fortsätta arbetet med Fisketurismkonferensen 12 mars i Älvsjö, i…

Yttrande FVO-lagen

SeFF:s synpunkter på delbetänkandet av Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03): Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53) Yttrande FVO lagen 2009