Nyheter

Ordniarie Årsstämma genomförd

Årsstämman genomfördes i anslutning till Fisketurismkonferensen lördag 13/10.  Samtliga ledamöter omvaldes med en liten rockad, Manni Svensson ersätter Björn Särnmark som vice ordförande. Vidare beslöts om stadgeändring som möjliggör att annan organisation med tydlig anknytning till vårt område kan antas…

Referat/pressmeddelande från konferensen

Den 12 mars genomfördes konferensen ”Hållbar fisketurism i alla led”, i samband med Äventyrs- och Flugfiskemässan i Älvsjö. Ett 60-tal utövare, politiker, fiskeritjänstemän och arrangörer diskuterade fiskevård i inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik.  Konferensen arrangerades av SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare, tillsammans…

Fisketurismkonferensen 2010

Den 12 mars, vid Stockholmsmässan i Älvsjö genomförs årets fisketurismkonferens. Utövare, politiker och arrangörer diskuterar fiskevård i inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik.  SeFF arrangerar konferensen tillsammans med Ekoturismföreningen i samband med Vildmarks- och flugfiskemässan. Målet är att inspirera entreprenörer, förbättra…

Nya regler för fisket i de stora sjöarna

Fiskeriverket ändrar bestämmelserna för yreksfisket i de stora sjöarna. Den viktigaste förändringen, som kan vara värd att bevaka, är att alla nät ska vittjas minst en gång vart femte dygn. Ändringen är gjord för att fisketillsynen ska kunna ingripa om…

Kommande förbud mot att sälja fisk

Reglering av fritidsfisket genom EU:s nya kontrollförordningen kommer att gälla först när tillämpningsföreskrifter har antagits. Genom den nya kontrollförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet regleras fritidsfisket genom ett saluföringsförbud för alla arter som fångas i havet och genom att…

Göteborg får havsmydighet

Nya myndigheten för havs- och vattenmiljö till Göteborg. Nu är det klart att den nya havs- och vattenmiljömyndigheten kommer att ligga i Göteborg. Miljöminister Andreas Carlgren (c) tillkännagav lokaliseringsorten till Göteborg för den nya myndigheten vid en presskonferens idag, fredag…

Fisketurismen påverkas av utredningar?

Två utredningar som påverkar den framtida svenska fiskeförvaltningen skall vara klara under 2010. Den första utredningen som startade i september i fjol ska var klar redan 1 februari 2010 och den ska ta fram en nymyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor….

Utsättningslaxen lever för tätt

Den dåliga kvalitén på den odlade utsättnings laxen som planteras ut i bl.a. Östersjön och Vänern beror på att den odlas för tätt enligt en doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet. Den lax som har sätts ut av framförallt kraftbolagen har haft…

Medlemsinfo – det gågna året

SeFF har under 2009 jämfört varit mer aktivt på många plan.  Intresset för fisketurism har ökat bland politiker och myndigheter och SeFFs styrelsemedlemmar har varit mer engagerade. Sammantaget har detta ökat SeFFs synlighet. Bo Hansson, ordförande Medlemsinfo 2009

Styrelsemöte 11 januari

Mötet avhölls per telefon och det rapporterades och beslöts bl. a. att: Samarbeta med Spofa och Ekoturismföreningen vid kontakter med myndigheter och politiker Fortsätta kontakten med fritidsfiskets repreantant i Bryssel, EAA, för EU-frågor Dennis och Arne har kontakten med Transportstyrelsen…