admin

Posts by: admin

Yttrande avs HaV förslag om fredning

SeFF har gjort gemensam sak med vår associerade medlem, Sveriges Organiserade Fiskeguider, som främst är verksamma i Stockholms Skärgård, och avgivit yttrande avs HaV förslag om fredning av Torpe-Infjärd, Björnöfjärden och Säbyviken i Stockholms Skärgård. Vi stödjer HaVs förslag!

Landsbygdsdepartementets laxdag

Landsbygdsdepartementet bjöd in till nationella samtal om Östersjölaxen och ordf Manni medverkade. Noterbart: 1 Naturvården och turismen var väl representerad och fick mycket utrymme. 2 Svenska politiker ihop med Finska verkat för lägre kvoter vid senaste beslutet i Ministerrådet, vilket…

Förbud för ”fritidsfiske” med laxfällor?

Karin Åström (S) från Överkalix motionerar i Riksdagen om att förbjuda ”fritidsfisket” med laxfällor för att värna om vildlaxarna. SeFF, Sportfiskarna och Östersjölaxälvar i samverkan har varit med och påverkat. Läs mer

Värdet av fisketurism

SeFFs ordförande talade om det potentiella värdet av laxfisketurism på Sveaskogs seminarium i Mörrum där bl a Eskil Erlandsson och Kungen närvarade. Läs mer

Samarbete med Sportfiskarna

SeFF arbetar på att utöka samarbetet med Sportfiskarna och bland de första gemensamma aktiviteterna var ett möte med politiker i Överkalix om laxens potential för turismen. Läs mer

Debattartikel i Dagens Industri om laxen

Laxfiske ny miljardindustri i Sverige? Laxfisketurism har potential att bli en miljardindustri, precis som i Norge, Skottland och på Island. I Sverige har vi förutsättningarna i form av vacker natur, stora orörda älvar, kompetens och infrastruktur. Vi har en unik…

Brev till HaV om förvaltning av laxen

SeFF har publicerat ett öppet brev till HaV, det är dags att sätta ner foten! Utvärdera årets uppgång och lek och se över hela regelverket, inklusive trollingreglerna. Fundera också på den långsiktiga förvaltningen, skrota MSY som bas för hur östersjölaxen…

SeFFs Laxpolicy

SeFFs styrelse har antagit en laxpolicy efter diskussioner med Sportfiskarna samt diverse andra med starkt engagemang i laxfrågan och förstås alla medlemmar i föreningen. Laxpolicy

Remissvar EUs nya Fiskerifond

Avseende förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden COM (2011) 804 DET HANDLAR OM CA 60 MILJARDER KRONOR SOM SKA FÖRDELAS KOMMANDE ÅR!  Förslaget utgår uppenbarligen från traditionellt yrkesfiske och vattenbruk, fortsättningsvis benämnt avsalufiske. Förslaget är…

SeFF yttrande EU förslag om fiskepolitik

SeFF har med intresse studerat kommissionens förslag till förändringar i denna reviderade grundförordning. SeFF ser positivt på förstärkningen av miljömål, ekosystemsansats och försiktighetsprincip. Men SeFF förfasas över att fisketurismföretag inte med ett ord omnämns som näringsverksamhet, dessutom helt baserad på…