Debattartikel i Dagens Industri om laxen

Laxfiske ny miljardindustri i Sverige? Laxfisketurism har potential att bli en miljardindustri, precis som i Norge, Skottland och på Island. I Sverige har vi förutsättningarna i form av vacker natur, stora orörda älvar, kompetens och infrastruktur. Vi har en unik resurs och konkurrensfördel i östersjölaxen som är synnerligen välväxt. Det är världens största lax av arten salmo salar, med en medelvikt som är klart högre än i våra konkurrentländer.

Läs artikeln