Brev till HaV om förvaltning av laxen

SeFF har publicerat ett öppet brev till HaV, det är dags att sätta ner foten! Utvärdera årets uppgång och lek och se över hela regelverket, inklusive trollingreglerna. Fundera också på den långsiktiga förvaltningen, skrota MSY som bas för hur östersjölaxen förvaltas!

Öppet brev till HaV om förvaltningen av Östersjölaxen