SeFF yttrande EU förslag om fiskepolitik

SeFF har med intresse studerat kommissionens förslag till förändringar i denna reviderade grundförordning.

SeFF ser positivt på förstärkningen av miljömål, ekosystemsansats och försiktighetsprincip. Men SeFF förfasas över att fisketurismföretag inte med ett ord omnämns som näringsverksamhet, dessutom helt baserad på de gemensamma marina biologiska naturresurserna. Att fisketuristisk näringsverksamhet funnits etablerad i drygt ett sekel, och att näringen som sådan står i stark tillväxt verkar helt förbigått kommissionen. Enligt Havs & Vattenmyndighetens senaste bedömning finns fler personer sysselsatta helt eller delvis inom fisketurism, än rena producentföretag av fisk. Dessutom omsätter fisketuristisk näringsverksamhet i Sverige mer är fiskproducenterna.

Yttrande EU-kommissionens förslag: Den gemensamma fiskepolitiken