Fiskeriverket har upphört

E-postutskicken från Fiskeriverket upphör. Vill du ha info från den nya Den nya Havs- och vattenmyndugheten, HaV, har tagit över en heldel av fiskefrågorna. Jordbruksverket tog över ansvaret för främjandet av fiskerinäringen, fitidsfisket och vattenbruket. 

Från och med 1 juli publiceras fiskeegler på HaV:s hemsida, www.havochvatten.se
För att få ta del av deras material såsom pressmeddelanden, nyhter och regeländringar via e-popst kan du starta en prenumeration på myndighetens hemsida.
F.o.m. 1 juli 2011 överförs verksamheten vid Fiskeriverkets forskningslaboratorier och fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby till Sveriges Lantbruksunivesitet. Se även www.slu.se
Jordbruksverketsansvar finner du på deras hemsida, www.jordbruksverket.se