Styrelsemöten

14/11 och 1/9 avhölls de två senaste styrelsemötena och det beslöts och avhandlades bland annat:

  • SeFF ska söka medlemskap i RTS (Rese och Turistnäringen i Sverige).
  • Uppföljning av nya föreskrifter för båtar. Arbetet på myndigheten står stilla…
  • Vi genomför konferens 2011 med PeO som ansvarig.
  • Konstaterades att samverkan med FVO/Fiskevattenägarna är mycket viktigt och att vi ska arbeta med framtagande av standardavtal för upplåtelser.
  • Fiskelagen – många möten och diskussioner med både politiker och tjänstemän.