Sammanfattning aktiviteter 2010

2010 har varit hektiskt för föreningen med många frågor kring nya fiskelagen och även andra kommande regelverk som på olika sätt påverkar oss fisketurismföretagare.

På det stora hela tycker jag att det går åt rätt håll när det gäller synen på ekologi, beståndsutveckling och förvaltning från myndigheterna. Nu ska ju den nya Havs- och Vattenmyndigheten ta över Fiskeriverkets och även andra myndigheters områden under ledning av Björn Risinger. SeFF bevakar förstås! Bo Hansson, ordförande

Medlemsinfo 2010