Fisketurismkonferens 4 februari 2011

HAR SVENSK FISKETURISM EN FRAMTID?

SeFF:s fiskevårds-och fisketurismkonferens, 2011.

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm.
Tid: Fredagen 4 februari 2011.

Konferensprogram: 
09.30 – 10.30
Inledningstalare någon från Näringsdepartementet. (Ej klart)
Myndigheten för havs- och vattenmiljÖ. Björn Risinger. Fiskeriverkets Vision 2020? Axel Wenblad Fiskelagsutredningen – SeFF:s synpunkter, Bo Hansson, ordförande.

10.30 – 10.50
Paus

10.50 – 12.10
Liten debatt och frågestund:
Hur påverkas fisketurismföretagaren – näringsidkaren som lever av sportfiske av myndighetsförändringarna och nya fiskelagsstiftningen? Se anförandena här ovan.
Paneldeltagare: ( Fiskevattenägarna (Fredrik Lundberg), Sportfiskarna (Stefan Nyström), SeFF
(Bo Hansson), FiV ( Axel Wenblad), Havsmynd. (Björn Risinger), länsstyrelse
(Henrik C. Andersson) Riksdagsman Lars Tysklind (Fp) – fiskeripolitisk talesman. Riksdagsman Jan-Olov Larsson fiskeripolitisk talesman för (S)
Debattledare: Manni Svensson

12.10 – 13.15
Lunch

13.15- 15.15
Smoltodling och smoltutsättning i Vättern, Vänern och Östersjön.
David Johansson Länstyrelsen Västar Götaland
Gamla vattendomar och byggandet av ny småskalig vattenkraft.

Hur omprövas gamla vattendomar för att återskapa fria fiskvägar? Kammarkollegiet – (Ej klart.)
Utbyggnad av små vattendrag, med hjälp av medel från elcertifikaten.
Älvräddarna.
Elcertifikatens medel kan kanske användas för att ge mer medel till Kammarkollegiet för att kunna klara av alla omprövningar av gamla vattendomar?

Vad vill Fiskevattenägarna? Fredrik Lundberg, ny förbundssekreterare.
Arrendevatten – upplåtelser av fiskevatten. Björn Särnmark/ Jean Jältsten

14.55-15.15
Kaffe

15.15- 17.00
Landsbygdsstöd till investeringar. Kristina Nordin, Landsbygds-departementet. (Ej klart)
Nyheter som påverkar fisketurismbranschen: , certifiering, utbildning, nya båtregler för fisketurismföretagare – transportstyrelsen -
Fisketurismen i ett internationellt perspektiv. Kåseri. Mikael Frödin.

Avslutning

Information och pris kommeratt publiceras före jul.