Referat/pressmeddelande från konferensen

Den 12 mars genomfördes konferensen ”Hållbar fisketurism i alla led”, i samband med Äventyrs- och Flugfiskemässan i Älvsjö. Ett 60-tal utövare, politiker, fiskeritjänstemän och arrangörer diskuterade fiskevård i inlandsvatten, marknadsföring, lagstiftning och politik. 

Konferensen arrangerades av SeFF, Sveriges Fisketurismföretagare, tillsammans med Ekoturismföreningen. Bland föredragshållarna märktes Axel Wenblad, Generaldirektör Fiskeriverket, Magnus Kindbom från Jordbruksdepartementet och Jan-Olof Larsson (S), som representerade oppositionen. Det sammantagna intrycket som dessa makthavare ger är att den positiva synen på sportfiske, fisketurism, fiskevård och ekologi fortsätter att förstärkas.

Referat/pressmeddelande från konferensen 2010