Ordniarie Årsstämma genomförd

Årsstämman genomfördes i anslutning till Fisketurismkonferensen lördag 13/10. 

Samtliga ledamöter omvaldes med en liten rockad, Manni Svensson ersätter Björn Särnmark som vice ordförande.

Vidare beslöts om stadgeändring som möjliggör att annan organisation med tydlig anknytning till vårt område kan antas som associerad medlem med full rösträtt och möjlighet att medverka i styrelsearbetet. Detta görs för att bredda basen för föreningen i kontakter med myndigheterna. Stadgeändringen träder i kraft efter beslut i extra årsstämma.