Nya regler för fisket i de stora sjöarna

Fiskeriverket ändrar bestämmelserna för yreksfisket i de stora sjöarna.

Den viktigaste förändringen, som kan vara värd att bevaka, är att alla nät ska vittjas minst en gång vart femte dygn. Ändringen är gjord för att fisketillsynen ska kunna ingripa om man hittar övergivna redskap.
Dessutom förbjuds ryckfiske efter lake, oavsett det sker från båt eller is.