Kommande förbud mot att sälja fisk

Reglering av fritidsfisket genom EU:s nya kontrollförordningen kommer att gälla först när tillämpningsföreskrifter har antagits.

Genom den nya kontrollförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet regleras fritidsfisket genom ett saluföringsförbud för alla arter som fångas i havet och genom att fångster av fritidsfångad fisk som omfattas av återhämtningsplaner (t.ex. tonfisk, torsk och ål) ska kartläggas för att man ska kunna vidta lämpliga förvaltningsåtgärder.
Bestämmelsen gäller dock inte förrän kommissionens tillämpningsföreskrifter till förordningen har antagits, vilket beräknas ske i slutet av år 2010.