Göteborg får havsmydighet

Nya myndigheten för havs- och vattenmiljö till Göteborg.

Nu är det klart att den nya havs- och vattenmiljömyndigheten kommer att ligga i Göteborg. Miljöminister Andreas Carlgren (c) tillkännagav lokaliseringsorten till Göteborg för den nya myndigheten vid en presskonferens idag, fredag eftermiddag.
Den nya myndigheten föreslås ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter, liksom den verksamhet som Naturvårdsverket har inom området hav och vatten.
Miljöministern sa att det ännu inte är klart hur avgränsningen av Fiskeriverkets nuvarande verksamhet ska göras. Den nya myndighetens generaldirektör kommer att utses inom kort.