Utsättningslaxen lever för tätt

Den dåliga kvalitén på den odlade utsättnings laxen som planteras ut i bl.a. Östersjön och Vänern beror på att den odlas för tätt enligt en doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet.

Den lax som har sätts ut av framförallt kraftbolagen har haft en dålig överlevnad uti det fria. Det har fått till följd att laxfångsterna i t.ex. Vänern drastiskt har minskat. Detta i sin tur påverka förutsättningarna för fisketurismföretagarna i området.
Nu har en forskare, Sofia Brockmark vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs Universitet, i en avhandling visat vad det är som påverkar den dåliga utsättnings kvalitén på lax. Hon har studerat hur odlingsmiljön kan ändras så att den utplanterade fiskens överlevnads möjligheter ökar. Försök från odlingsmiljöer som är mer rymligare och därmed mer lik naturen får fram en utsättningsfisk som lättare anpassar sig till ett liv i fritt tillstånd.

Dessa idéer utvecklas nu vidare i ett forskningsprojekt kallat SMOLTPRO, som förra året fick 20 miljoner kronor i stöd från det statliga forskningsrådet Formas. Projektet koordineras av professor Jörgen Johansson vid Zoologiska institutionen på Göteborgs Universitet. Hela projektet kommer att ha en internationellt upplägg med samarbete med forskare från Danmark, Norge och Kanada. Försök ska göras i fullskaliga modellsystem för att modifiera odlingsmiljöerna i olika havsområden såsom Östersjön, Kattegatt och Nordsjön. Förutom täthet handlar det om att göra kläckningsmiljöerna mer naturlig. Projekttid är 2009 – 2012.
En annan hypotes som ska prövas i projektet är att den odlade laxen får för mycket och fet mat, och helt enkelt blir för fet för att anpassa sig till en naturlig miljö.
Detta projekt har en direkt koppling till regeringens satsningar på uthållig förvaltning av naturliga resurser och för utveckling av vattenbruket.