Styrelsemöte 11 januari

Mötet avhölls per telefon och det rapporterades och beslöts bl. a. att:

  • Samarbeta med Spofa och Ekoturismföreningen vid kontakter med myndigheter och politiker
  • Fortsätta kontakten med fritidsfiskets repreantant i Bryssel, EAA, för EU-frågor
  • Dennis och Arne har kontakten med Transportstyrelsen avs regler för mindre båtar och rapporterar löpande
  • PeO medverkade vid mötet om naturturismguider i Uppsala