Medlemsinfo – det gågna året

SeFF har under 2009 jämfört varit mer aktivt på många plan. 

Intresset för fisketurism har ökat bland politiker och myndigheter och SeFFs styrelsemedlemmar har varit mer engagerade. Sammantaget har detta ökat SeFFs synlighet.
Bo Hansson, ordförande

Medlemsinfo 2009