Yttrande FVO-lagen

SeFF:s synpunkter på delbetänkandet av Fiskelagsutredningen (Jo 2007:03): Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53)

Yttrande FVO lagen 2009