Styrelsemöte 3 november

Mötet avhölls på Norrbyströmmen och det beslöts bl a att: 

  • Bevaka/påverka kommande regler från Transportstyrelsen för båtar
  • Föreslå stämman att associerade medlemmer, dvs andra föreningar inom naturturism, får rösträtt och möjlighet till styrelseplats
  • Fortsätta arbetet med Fisketurismkonferensen 12 mars i Älvsjö, i samband med Vildmarksmässan, i samarbete med Ekoturismföreningen