Seff Policy för Selektivt fiske

Efter att ha inhämtat synpunkter från medlemmarna har SeFF antagit en policy för Selektivt fiske. 

SeFF anser att termen ”catch and release” kan missuppfattas, rekommenderar att termen Selektiv fiske används och förordar att Selektivt fiske används som en del i en aktiv fiskevård. Detta innebär att fiskaren kan välja att återutsätta fisk efter fångst baserat på exempelvis fiskens art, storlek eller kön, eller avstå från fiske i vissa områden, eller med vissa metoder. Föreningen verkar för att medlemmarna utarbetar policys för sina lokala förhållanden och att gäster informeras om lämpliga redskap samt skonsam hantering av fisk som ska återutsättas.

SeFF Policy Selektivt fiske